Joodse school Utrecht
.

Anna Schapira

Anna komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Vlak na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, als Anna zeven jaar oud is, heerst er in Oostenrijk hongersnood. Haar ouders sturen haar met een kindertransport naar Nederland. het is de bedoeling dat ze daar blijft tot zij is aangesterkt.

Ze komt terecht bij de orthodox joodse Isidor Förster. Isidor is een oom van Anna. Ze wordt door hem geadopteerd. Isidor woont met zijn drie oudere zussen in Elburg. 

Anna gaat naar de ULO en vervolgt haar opleiding op de kweekschool. Ze gaat werken als onderwijzeres in Elburg. 

Aan het begin van de Duitse bezetting wordt ze ontslagen. Na de stichting van de Joodse school in Utrecht, verhuist ze naar die stad en wordt ze er onderwijzeres.

Ze blijft intensief contact houden met haar oom, Isidor Förster. Als het op woensdag 7 april 1943 voor Isidor duidelijk is dat hij zich, twee dagen later moet melden in Westerbork, schrijft hij Anna een brief. Op weg naar Westerbork heeft hij in Utrecht een half uur overstaptijd. Hij vraagt Anna: 'Is er nog kans om elkaar te spreken?' Isidor is een maand later in Sobibor vermoord

Bij een razzia is Anna opgepakt. Via Vught, komt ze in juni 1943 terecht in Westerbork. Begin 1944 gaat zij op transport naar Bergen-Belsen. Ze komt in dat kamp terecht omdat ze een (vals) Ecuadoraans paspoort heeft. De Duitsers hopen haar uit te kunnen wisselen met gevangen Duitsers in Ecuador. 

In 1945 gaat ze met een uitwisselingstransport op weg naar Zwitserland. Maar op het laatste moment halen de Duitsers toch een aantal mensen die er duidelijk ondervoed uitzien uit dat transport. Anna is daar één van. Zo strandt ze in Biberach, waar ze de bevrijding meemaakt. Het duurt een jaar voor zij weer helemaal hersteld is en terug kan keren naar Nederland.

Als ze terug is in Elburg, voelt ze zich daar toch niet meer thuis. Via Parijs, waar ze een opleiding doet, gaat ze Palestina. Daar helpt ze getraumatiseerde overlevenden.

In 1993 keert ze nog een keer terug naar Elburg om er een tentoonstelling over Joods leven te openen. 

Anna Schapira; rechts