Joodse school Utrecht
.

Leerlingen

Op 28 januari 1942 rapporteert Liepman Brommet, het hoofd van de Joodse school aan de gemeente dat er op de lagere school 153 leerlingen zitten en op de ULO 40.

De complete, alfabetisch gerangschikte leerlingenlijst kunt u hier downloaden. De originele, handgeschreven leerlingenlijst kun u hier bekijken.

De officiële gegevens die verstuurd zijn naar de gemeente geven het aantal leerlingen weer die zijn ingeschreven. Dat betekent niet dat zij ook werkelijk naar die school kwamen. Vaak doken zij onder of werden opgepakt, terwijl ze nog wel een tijdje op de officiële opgave bleven staan.

Hoe enorm het werkelijk aantal kinderen dat de school bezoekt kan verschillen van de officiële opgave, blijkt wel uit het dagboek van leraar Lindeman, die eind augustus 1942 de leerlingen telt: 'Na enige ogenblikken verschijnen de kinderen in de brede gang. Ze zijn gauw geteld: de lagere school heeft veertig leerlingen overgehouden, de U.L.O. vijftien.' Volgens de officiële opgave van 28 augustus 1942 zaten er 103 leerlingen op de lagere school en 30 op de ULO: een verschil met de gegevens van Lindeman van in totaal 78 leerlingen.

Deze grafiek geeft de leerlingenaantallen aan volgens de officiële opgaven.