Joodse school Utrecht
.

Les in oorlogstijd

Oktober 2023 verscheen het boek 'Les in oorlogstijd, dilemma's voor een Joodse leraar'. Hierin zijn fragmenten gepubliceerd uit het oorlogsdagboek van Hens Lindeman, voorzien van annotaties door Victor Frederik. Het boek is te bestellen via boekenbestellen.nl €24,95; maar ook via elke goede boekhandel.


 De Telegraaf 11 oktober 2023

AD-UN 28 oktober 2023