Joodse school Utrecht
.

Gegevens van alle leerlingen (op school aangemeld op 28 jan 1942)

Het overzicht van alle leerlingen downloaden? Klik hier 

Op deze lijst staan geen leerlingen die later ingestroomd zijn. Bijvoorbeeld de kinderen die in de loop van schooljaar 1941-1942 zes jaar zijn geworden en dus vanaf september 1942 naar school mochten. Rivka Lindeman is zo'n leerling.

GLO (gewoon lager onderwijs)

ULO (uitgebreid lager onderwijs)