Joodse school Utrecht
.

DankwoordDe volgende mensen hebben mij enorm geholpen in mijn onderzoek:

Lisa Dompeling lerares op het Bonifatius College die me het adres gaf van Lien van Rossem, Lien van Rossem die een interessant profielwerkstuk schreef, Peter Frederik die me het dagboek stuurde van Hens Lindeman, Loeke Pam die me in contact bracht met haar tante, Judith Luurs-Pam die op de Joodse school zat en me belde vanuit Israël, Daisy Aschenbrand die me in contact bracht met haar vader, Gerd Aschenbrand die geen herinnering aan de Joodse school had, maar wel wilde helpen, Dimitri Gazan die me wees op een interessante documentaire op het IDFA, Miriam Vaz Dias, die veel wist over haar familie en zorgde dat ik een prachtig boekje te zien kreeg, Rita Creveld me zo gastvrij ontving en me informatie gaf over haar familie, Louis H. Cohen die me een uniek document toestuurde, Ellen Schrijvers waarmee ik een open gesprek had over haar moeder in de onderduik, Anna Wits die me wees op haar boek over Oog in Al, Sharon Booy voor de hulp in het contact met: Freddy Booy die nog wist hoe haar juf op de Joodse school heette, Els Boon en Han Lettinck die vertelden dat Marie Gazan in Palestina was geweest, Yehudi Lindeman voor de informatie over zijn vader, Rivka Lindeman die samen met haar vader naar de Joodse school ging, hij als leraar en zij als leerling. Zij gaf me nog onbekende foto's van de Joodse school. Ted Andriesse die kinderen op de klassenfoto's herkende, Lieneke van der Hoeden die herinneringen deelde. Edwin van Baarle, die me hielp om een onderduikadres te vinden, Miriam Keesing van de geweldige website dokin.nl die haar presentatie voor Open Joodse Huizen met me deelde. Annelies Andriesse, die me in Israel gastvrij ontving en die me foto's liet zien uit haar onderduikperiode.

Weet dat ik me enorm zal schamen als ik iemand in deze opsomming vergeten ben.

Natuurlijk wil ik ook Trudie Verhoeff bedanken. Niet alleen omdat ze komma's op de juiste plek zette en kromme zinnen rechtboog, maar ze gaf me ook haar kritisch en luisterend oor als ik weer een ontdekking had gedaan.  

Een speciaal woord van dank voor mijn collega historisch onderzoeker Jim Terlingen. Het is bijzonder hoe wij open en prudent elkaars werk kunnen bekijken en vanuit onze eigen kennis kunnen aanvullen. In de loop van de tijd groeide het vertrouwen en kwam het tot een open uitwisseling en prima samenwerking.

Een verantwoording over de keuzes die ik gemaakt heb bij het maken van deze website is hier te vinden.

Een lijst met veelvuldig door mij geraadpleegde websites is hier te vinden

Ik heb o.a. van de volgende literatuur gebruik gemaakt:

Oud Utrecht, februari 2018, pag 18 e.v.

Jodenvervolging in de stad Utrecht, Drs. C. van Dam

Voorbijgaand verblijf, Frans Crone

Alles is meegenomen, Eli Asser

Groenekan en de Tweede Wereldoorlog, Frank Klok, Wim Hoebink, Wim van Schaik

De nagekomen verhalen, Frank Klok

Tuindorp, Rob Hufen Hzn

Ooggetuigen van Sobibor, Jules Schelvis

Shards of Memory, Yehudi Lindeman

De onderduikers, Peter Hein

In Memoriam, Guus Luijters,

In Memoriam Addendum, Guus Luijters

Joodse kinderen in kamp Vught, 3e druk, Janneke de Moei

Voortaan heet je Lieneke, Tami Shem-Tov

Reise mit zwei Koffern, Auguste Moses Nussbaum

Liever dier dan mens, Pieter van Os

Rescued Images, memories of a childhood in hiding, Ruth Jacobsen

Ga Pleite!, over het leven van Rita Creveld. Roy van Schalkwijk, Jordy Tuin, Diederik Huffels

De Joodse Raad in Utrecht, Jim Terlingen

De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945, A.M. Overwater

Utrecht 1942, Foto's van Nico Jesse, Frans Crone, eerste druk

Vertrokken zonder nader adres, de joodse inwoners en onderduikers van Pijnacker 1936-1945, Edwin van Baarle

Mijn verhaal - ben ik, Rivka Richevski-Lindeman 2016, eigen beheer

Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943, Dienke Hindius, uitgeverij Vassallucci

Kwesties van leven en dood, het Nederlands Rode kruis in de Tweede Wereldoorlog, Regina Grüter, uitgeverij Balans

Lou, om een lang verhaal kort te maken, Armand Houben, Boekengalerij Wasdom, Maastricht

Utrecht in Verzet 1940 - 1945, T. Spaans- van der Bijl, 2e herziene druk, stichting de Plantage, Utrecht

De dagboeken van Bernie en Ellis, Ellis Lehman & Shulamith Bitran, uitgeverij Balans 2011 

De politiek van het kleinste kwaad, Bart van der Boom, Uitgeverij Boom