Joodse school Utrecht
.

Sera Pappie

Sera is de dochter van Abraham en Roosje Pappie-Finsi. Zij heeft een elf jaar oudere broer, Michael.

Vader Abraham is doof geboren. Van 6e tot zijn 16e jaar ging hij naar het doveninstituut in Groningen. Daar leerde hij het vak van meubelmaker. [1] 

De opa van Sera is een belangrijk man in Wijk C in Utrecht. Hij bezit verschillende winkels die stoffen en kleding verkopen. In het Oranjecomité is hij bestuurslid.[2] In 1935 wordt er een foto gemaakt van de leden van het Oranjecomité. Daar staat Sera ook op: [3] 

Sera gaat naar school in de Hamburgerstraat 22. Vanaf 1 september wordt ze daar niet meer toegelaten vanwege haar joodse achtergrond. Half oktober 1941 gaat de Joodse school in Ondiep 63 open. Sera komt daar terecht in de eerste klas van de ULO.  Zij staat vermeld op de leerlingenlijst van januari 1942 van de Joodse school:

Vader Abraham wordt opgepakt en komt 3 juli 1943 aan in Westerbork. Drie dagen later gaat hij op transport naar Sobibor, waar hij bij aankomst vermoord wordt.

Wat er precies met Sera, haar moeder en broer gebeurt is in de onderduik is (nog) niet bekend. Wel is duidelijk dat zij de oorlog overleefd hebben. Uit de na-oorlogse opduiklijsten blijkt dat Sera aan het eind van de oorlog op de Biltstraat 188 zat:

Dat is het huis van Frans Aernout baron van Lynden. Deze zeer godsdienstige baron heeft in de oorlog al eerder een leerling van de Joodse school opgevangen: Annelies Andriesse. In haar getuigenis vertelt zij dat deze baron 'doofstom' is. Dus mogelijk dat het gezin van Sera Pappie en de baron elkaar kende via de 'doofheid'.

Staand: Frans Aernout baron van Lynden op 19 jarige leeftijd [4]

Sera, moeder Roosje en broer Michael gaan na de oorlog op de Alexander Numankade 27 bis wonen. Daar krijgen zij financiële ondersteuning van het Nederlands Volks Herstel: [5]  

Na de oorlog trouwt Sera met Jo Vuurmans. Zij kennen elkaar van de UTTC, de Utrechtse Tafeltennis Club. Sera speelt o.a. een wedstrijd tegen het stedelijk team van Haarlem: [6]

Ook zijn Jo en Sera Vuurmans - Pappie actief in de buurtvereniging Ezelsdijk. Jo als penningmeester en Sera als organisator van het maandelijkse buurteten. [7]


In september 2015 overlijdt Sera. Drie maanden later sterft Jo.