Joodse school Utrecht
.

Kurt Herz

Siegfried Herz, de vader van Kurt is geboren in Butzheim (Dtsl). Voor de oorlog is hij actief binnen de dorpsgemeenschap.  Hij schrijft mee aan het gedenkboek van de plaatselijke schuttersvereniging.[1] Op zijn zevenentwintigste schrijft hij de tekst van een loflied op zijn streek: Hymne an unsere Heimat.[2] 

De anti-joodse sentimenten in het dorp nemen toe, al voordat Hitler in 1933 aan de macht komt. Vader Siegfried en moeder Alice verhuizen naar Keulen, waar ze zich veiliger voelen binnen de grotere joodse gemeenschap. Maar ook daar voelt Siegfried zich niet echt veilig. Al in januari 1934 vestigt hij zich in Rotterdam. De zwangere Alice gaat naar haar ouders in Frankfurt, waar op 12 juni 1934 Kurt geboren wordt. Pas in januari 1936 vindt de gezinshereniging plaats in Rotterdam.[3] 

Na eerst op twee adressen inwonend te zijn geweest, gaat het gezin wonen in de Pluimhoefstraat 2. Al gauw na het uitbreken van de oorlog moet de niet-Nederlandse joden de kuststreek verlaten. Ook Rotterdam wordt gerekend tot de kuststreek. 

Het gezin moet naar het binnenland verhuizen en komt terecht in de Lijsterstraat 15 in Utrecht. Daar wonen zij in bij de kleermaker J. Zorn. Kurt gaat naar de openbare school in de Kievitstraat, zo valt te lezen in de opgave van de joodse kinderen op de Utrechtse scholen.

Als de joodse kinderen in september 1941 de normale scholen niet meer mogen bezoeken, gaat Kurt half oktober naar de Joodse school in Ondiep 63. Uit de leerlingenlijst van 28 januari 1942 van de Joodse school blijkt dat het gezin weer verhuisd is. 


Ze wonen nu in bij PTT'er (Post Telefoon Telegraaf) Cornelis Doorn in een nieuwbouwhuis in de Stroomstraat 29. Cornelis Doorn is anti-Duits. Aan het eind van de oorlog wordt hij sectie Commandant bij de Binnenlandse Strijdkrachten.[4]

Kurt en zijn ouders moeten zich melden. Op 19 augustus 1942 komen zij in Westerbork aan. Vijf dagen later, 24 augustus gaan ze op transport naar Auschwitz. De achtjarige Kurt en zijn moeder Alice worden meteen na aankomst vergast. Vader Siegfried een maand later.