Joodse school Utrecht
.

Inge Falkenstein

Inge is op 4 maart 1932 in Keulen als dochter van Arthur Falkenstein en Henriette Cahn geboren. Vader Arthur is 'Kraftwagenfahrer', chauffeur.[1] 

De situatie voor joden in Duitsland wordt steeds moeilijker In 1937 besluit het gezin om naar Nederland te gaan. Volgens de ene bron[2] komen ze in ons land op 21 januari 1937, volgens de andere bron zijn ze al op 12 januari in ons land[3]:

Het gezin woont in Den Haag op achtereenvolgens:

Stille Veerkade 9a (21 januari 1937), Scheldeplein 2 (16 april 1937) en Katwijkstraat 133 (17 september 1937):

In de Katwijkstraat is op 3 juni 1939 het zusje van Inge geboren: Ruth. In het adresboek van 1938-1939 staat het gezin nog genoteerd op de Katwijkstraat 133 in Scheveningen.

Als de Duitsers bepalen dat alle niet-Nederlandse joden uit de kuststreek moeten vertrekken, gaan ze eerst naar Zwolle[5]. Daarna komen ze in Utrecht terecht. Ze gaan daar wonen op de Draaiweg 57 bis. Op dat adres staat Inge ingeschreven als alle Utrechtse scholen moeten opgeven welke joodse kinderen hun school bezoeken. Inge gaat voor de oorlog en in het eerste oorlogsjaar naar de Dr. D. Bosschool in de Maria van Reedestraat: 

Vanaf half oktober 1941 moet zij naar de Joodse school, Ondiep 63. Inge zit hooguit tot eind september op de Joodse school, want begin oktober 1942 is het gezin in Westerbork. Op 19 oktober gaan ze op transport naar Auschwitz, waar moeder Henriette, Inge en haar kleine zusje Ruth op 22 oktober meteen vergast worden. Vader Arthur is tewerkgesteld. Hij houdt het wat langer uit, maar sterft op 28 februari 1943.

Inge is 10 jaar geworden. Haar zusje Ruth mocht niet ouder dan 3 jaar worden.