Joodse school Utrecht
.

Heina Themans

Heina Rosa Themans is niet de eerste keus van de Centrale Commissie voor het Joods Onderwijs voor de school in Utrecht. Zij bevelen mejuffrouw Snijders aan.

De Centrale Commissie komt echter terug op dat besluit, omdat ze ontdekken dat mejuffrouw L. Snijders maar twee joodse grootouders heeft. De norm die de Duitsers gesteld hebben voor het 'joods zijn' is dat iemand tenminste drie joodse grootouders moet hebben. De gemeente Utrecht krijgt dan ook een brief van de vader van mejuffrouw Snijders:

Dan komt Heina Themans in beeld.

Heina komt uit Oldenzaal. Op haar zestiende betaalt ze haar ULO diploma en vier jaar later heeft ze haar kweekschool diploma op zak. Zij komt eind 1941 naar Utrecht. Uit de correspondentie met gemeente blijkt dat zij woont op de Nieuwegracht nummer 92. Dat is het adres van het Centraal Israëlitisch Weeshuis. Dat tehuis wordt geleid door Bernard Themans. Volgens een Oldenzaalse website is Heina een zus van Bernard. 

In de oorlog verhuist zij naar Amsterdam. Per 1 oktober 1942 wordt zij ontslagen als onderwijzeres op de joodse school. In het ontslagbesluit staat een bijzondere zinssnede: 

"Overwegende dat mej H.R. Themans niet in de gelegenheid is haar werkzaamheden als onderwijzeres aan de joodsche school aan het Ondiep 63 te verrichten, besluit..." 

Was ze toen ondergedoken? Waarschijnlijk wel, maar het valt (nog) niet met zekerheid te zeggen. Het is wel duidelijk dat Heina de oorlog overleefd heeft. Dat blijkt uit haar de kaart van de Joodse Raad. 

Daar staat de naoorlogse tekst op 'Suppl. 4 Eindh'. In het vierde supplement van de Eindhovenlijst komt haar naam voor. In Eindhoven was het bureau gevestigd waar alle joden die uit de onderduik kwamen of die terugkeerden uit de kampen, geregistreerd werden.